ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , اردیبهشت, ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۸:۵۳
کد مطلب : 11036
بقلم؛مرتضی عبدالهی

نهاد شورای شهر اهواز و تاثیرات آن در جامعه؛در چهار دوره قبل شورای شهر اهواز،منتخبین هیچگونه همفکری با مردم نداشته وبه خواسته های آنها توجه ننموده اند

نهاد شورای شهر اهواز و تاثیرات آن در جامعه؛در چهار دوره قبل شورای شهر اهواز،منتخبین هیچگونه همفکری با مردم نداشته وبه خواسته های آنها توجه ننموده اند

IMG_20170517_125152

اهوازخبر؛یکی از نهادهای انقلابی  که ویژگیها وشرح وظایف آن در قانون مشخص گردیده شورای اسلامی شهر وروستا می باشد.این نهاد انقلابی باید در چند بعد مختلف،حفظ ارزشهای انقلاب وآشنایی مردم با این ارزشها را در سرلوحه طرح ها وبرنامه های خود قرار داده و بتواند به روشهای مختلف به مردم معرفی نماید.

بعنوان مثال در ابعاد فرهنگی نیازهای جامعه را بررسی نموده وآنها را دسته بندی وسپس با فرهنگ اصیل ایران زمین وفرهنگ اسلامی ترکیب نموده وطرحها و راهکارهای مناسبی برای پیاده نمودن آن ارائه طریق نماید . مثلاًدر ایام جشنهای فرهنگ ایران زمین مراسم نمایشی که بیان کننده فرهنگ ایران باشد را در اماکن عمومی به نمایش بگذارند.ودر جشنهای فرهنگ اسلامی مسابقات مختلف در زمینه معرفی اسلام به مردم با تعیین جوایز جشنهایی را برقرار نماید . اجرای سرود های انقلابی وفرهنگی ومذهبی در هر کدام از این مراسم لازم وضروری است . باید این گونه مراسمها رادر اماکن عمومی مانند مساجد  پارکها وغیره اجرا نماید.

مسئولین شورا  باید با افراد صاحب نظر مشورت نموده وراهکارهای مناسب پیشنهاد شده را تقویت واجرا نماید . بعد از گذشت چهار دوره از شورای شهر اهواز تاکنون از فضای مناسب رود خانه کارون هیچگونه بهره برداری مناسبی انجام نشده است . با ایجاد بازار های ساحلی وایجاد فضاهای تفریحی،امکانات مناسبی برای مردم ایجاد نماید.

از حضور مردم در این مکانها می توان استفاده نمود وآنها را با فرهنگ ایرانی واسلامی آشنا نمود .

در چهار دوره قبل شورای اهواز،منتخبین هیچگونه همفکری با مردم نداشته وبه خواسته های آنها توجه ننموده اند.وهیچگونه گزارش عملکردی به مردم ارائه ننموده اند.این موضوع نشان میدهد که بین اعضاء شورای شهر وشهرداری هیچگونه رابطه خوبی وجود نداشته است . مثلاً مشکل فاضلاب در شهر اهواز کاملاً مشهود است وانتصاب شهردار نیز از وظایف شورای شهر است پس چرا مشکل فاضلاب محله هارا حل ننموده اند . این نشانه عدم توانایی نمایندگان شورای شهر است که انتخاب شده اند .

مرتضی عبدالهی