ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , مهر, ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۵:۱۴
کد مطلب : 11932

مدیر توانا و کم حاشیه و توسعه محور، چنگلوایی در کار زیر ساخت ها کشاورزی مورد رضایت کشاورزان خوزستانی

مدیر توانا و کم حاشیه و توسعه محور چنگلوایی در کار زیر ساخت ها کشاورزی مورد رضایت کشاورزان خوزستانی کیخسرو […]

بارگیری (1)
مدیر توانا و کم حاشیه و توسعه محور
چنگلوایی در کار زیر ساخت ها کشاورزی مورد رضایت کشاورزان خوزستانی

کیخسرو چنگلوائی رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان از معدود مدیرانی است که سال ها در عنوان خود با رضایت کامل کشاورزان روبرو بوده و هست.
چنگلوائی، مدیری شجاع و توانا، در رابطه با کشاورزان بسیار مصمم و صریح، است که سالیانه آمارهای تولیدات و اعلام رضاتمندی کشاورزان نشان از روزهی پرفروغ او در عرصه مدیریت جهاد دارد.
ما کمتر مدیرانی داریم که بدون ادعا و حاشیه اینچنین پر بار با آمارهایی درخشان بی ادعا به کار مشغول هستند. کیخسرو چنگلوائی از معدود مدیرانی است که عرصه کار را با عرصه تبلیغات در هم نیامیخته است و هرگز سعی در جو سازی و عبور از واقعیت ها نداشته است.
با همه این احوال کیخسرو چنگلوائی در عرصه مطبوعات تا کنون همواره جوابگوی مطبوعات خوزستان بوده و هست. وی هرگز از فراز و نشیب هایی که داشته مایل نبوده استفاده نماید و هرگز نسبت به جامعه خبری بی تفاوت و آماری حرکت نکرد.
مدیر جهاد کشاورزی استان بارها و بارها در قبال مسئولیت خود با انتقاد از بهره برداری غیر قانونی شهرهای بالادست از آب کارون انتقادهای تند و شفافی کرد، کاری که نمایندگان خوزستان کمتر هب آن توجه داشتند، در این حال کیخسرو چنگلوائی بدون پروا نسبت به برداشت بی رویه آب در بالا دست و کم شدن سطح آب در خوزستان و لطمات شدید کشاوزی انتقاد کرد.
در کنار انتقادات دلسوزانه و متعهدانه کیخسرو چنگلوائی قانون مداری وی نیز جای تشکر و تقدیر دارد، او با کمک های بسیار در حوزه کشاورزی به کشاورزان خوزستانی افتخار رضایتمندی کشاورزان را بارها و بارها بدست آورده است که برگی زرین بر کارنامه درخشان وی است.
چنگلوائی در سال هایی که مدیریت استان را در جهاد بدست گرفت، سودجویی و عناصر فرصت طلب و ناتوان را از حوزه خود دور کرد، جوانگرایی در حوزه مدیریت را سرمشق خود قرار داد و مضاعف بر اینکه خود نیز تفکرات پیشرو داشته با مشاورین جوان جهاد خوزستان را به مراتب بالاتری سوق داد.
همچنین چنگلوایی در امور خصوصی سازی قدم های مثبتی برداشته است و تا جایی که امکاندارد و قانون به وی اجازه داده سعی در خصوصی سازی کرده است.
در بخش خسارت های ناشی از بی آبی به کشاورزان خرمشهری و آبادانی که ضرر و زیان های بسیاری دیدند رضات آنان را کسب کرد که یکی از افتخارات وی می باشد و هیمن کار وی باعث شده کشاورزان منطقه همواره از کارهای وی ستایش کنند، کارهایی که برای وی و آخرتش انباشته ای از صواب ها داشته است.
امید است مدیرانی اینچنینی متخصص و شجاع و مقید به قانون و مهربان به کشاورزان که در خوزستان بسیار کمیاب و نادر هستند، همواره در راه پیشرفت قرار گرفته و مورد توجه مقامات کشوری قرار گیرند.