ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲ , تیر, ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰:۳۷
کد مطلب : 11765

*غمنامه سفر بی بازگشت استاد آ اسفندیار رنجبری* *به قلم:منوچهر دوستی*

*غمنامه سفر بی بازگشت استاد آ اسفندیار رنجبری* *به قلم:منوچهر دوستی* *بی شک مرگ بزرگان هنروموسیقی وسینما وچهره های علمی […]

IMG-20180623-WA0023

*غمنامه سفر بی بازگشت استاد آ اسفندیار رنجبری*

*به قلم:منوچهر دوستی*

*بی شک مرگ بزرگان هنروموسیقی وسینما وچهره های علمی وادبی و سیاسی یک جامعه وبه ویژه جوامعی که افرادآن پای بند اصالت وارزشها هستندرا می توان برای آن جامعه یک فقدان بزرگ وخلا جبران ناپذیر عنوان کرد و بطوریقین این ازدست دادن ها نه تنها جایگزین ندارد ، بلکه درمقام خودآثارتخریب روحی و روانی ومعنوی فراوانی را بردوستداران وعاشقان هنروموسیقی واردمی کند و این ضایعه درطول زمان شوربختانه قابل تکراراست*

*با مرگ هر اسطوره و فردصاحب نام و خدمتگزاری ازاین دست ، همگان دربهت فرو می روندوتامدتها همگان نگران ازچنین پیشامدی خواهندبود*

*آنگاه که استادموسیقی بختیاری مرحوم آ مسعود بختیاری را ازدست دادیم تا به امروز هیچگاه باورمان نمی شد که این غافله عمر عجب درفرصت دیگری ما را درماتم وسوگ عزیز پر آوازه دیگری از ایل وتبارمان سیاه پوش خواهدنمود، و متاسفانه امروزدست بیرحم اجل ، گلی خوشبو و عزیزی راازبین ماچیدوباخودبرد که او با رفتنش نیز دوباره داغی برسینه داغدارایل سرافرازبختیاری و جامعه موسیقی کشور نهاد*

*مرحوم آ اسفندیار رنجبری امروز(۹۷/۴/۲)ازمیان ما رخت بربست ونقاب درخاک کشید، و سایه رفتنش از زمان پخش خبر جدا روح وقلبمان را آزار می دهد، او هنرمندی نامداروتلاشگرو بسیارساده زیست بودوبرای فرهنگ وزبان و موسیقی و ایل بختیاری همواره قابل احترام خواهدبود، هرچندبا نبودنش جسم وصدای واقعی وزنده او منبعددرمیان ما نخواهدبود، ولی بی گمان ایل بختیاری با صدای دلنشین او نیز، همانند صدای دیگر بزرگان موسیقی اش پیونددیرینه دارد و درهرزمان یادونام مرحوم رنجبری رابااحترام خواهدبردو به موسیقی دلنوازو روح افزای این بزرگمرد پرآوازه گوش خواهددادو زمزمه خواهدکرد*

*باورکنیم که خدمات وزحمات مرحوم رنجبری و اساتید فرهنگی وموسیقی و هنری تاآینده ماندگاروقابلیت انتقال به نسلهای آینده رادربین ایل نامداربختیاری به دنبال خواهدداشت و بطوریقین ماهرقدمی که توسط آنها که در این عرصه برداشته شده را یک میراث ارزشمندو بی بدیل برای هریک ازهمتباران خویش درسراسر گیتی و کشوربحساب می آوریم وآن رادرکمال امانتداری درتاریخ وفرهنگ خود محفوظ، وثبت و ضبط خواهیم کرد*

*فقط یادمان باشد که همواره قدر داشته هاوبزرگان وسرمایه های خود رابدانیم و پسندیده تر آن است تا ایشان را در هر آینه ارج نهیم ودرزمان حیات و ممات آنهانیز فرزندانمان راباشخصیت و اعتباروخدمات پر افتخارآنها آشناسازیم*

  1. علی بااحمدی می‌گه:

    درود بر بزرگان موسیقی بختیاری
    قلم سحرآمیز شما قدر شناسی مثال زدنی برای یاد کردن از بزرگان است
    امیدوارم موفق و پیروز باشید