ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , مهر, ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۴:۲۴
کد مطلب : 11936

شمسایی؛ نامی که همیشه می ماند

شمسایی؛ نامی که همیشه می ماند ‎بعضی القاب و عنوان ها گویی به نام ها چسبیده اند، جزوی از آن […]

images (2)
شمسایی؛ نامی که همیشه می ماند
‎بعضی القاب و عنوان ها گویی به نام ها چسبیده اند، جزوی از آن نام می شوند، صفتی که موصوف را وصف می کند. بین شمسایی و آب و برق خوزستان چنین رابطه ای موجود است، اکثر خوزستانی ها شمسایی را با نام آب و برق می شناسند، و آب و برق را با نام شمسایی، در حالی که به اندازه انگشتان دست این مدیر توانا در تلویزیون و رسانه ها ظاهر نشد.
‎بعضی مدیران استان گویی نامشان با انقلاب و دوران سازندگی انقلاب پیوندی ناگسستنی خورده است، کسانی که از پایین ترین مراحل کار کردند، در رودخانه ها زیر آفتاب سوزان همراه با جهادگران پمپ آب وصل کردند، تا به مردم خدمتی کرده باشند. زمانه ای که هرگز گمانی نبود روزی بتوانند مدیری معروف و قدر شوند.
‎زحمات شبانه روزی آنان، یادگیری، زحمت کشیدن و در جنگ هشت ساله استوار ایستادن و پس از جنگ در دولت سازندگی همپای ریاست جمهوری و التزام رهبری مشغول سازندگی شدن، بدون آنکه یک لحظه رها کند، یا به فکر خودش باشد.
‎محمد رضا شمسایی از این گونه مدیران بود، این ابزاری بود که او را از بسیاری همطرازان خود یک سر و گردن بالاتر برد. زیرا او هوشیارانه و آگاهانه برای انقلاب خود را وقف کرد، برای نظام اسلامی و وطن اسلامی بیدریغ بذل بخشش کرد، در حالی که بسیاری در سایه پلک زدن حرکت می کنند او شجاعانه اظهار نظر کرد.
‎و اینچنین بود که شمسایی از ابتدا با پایین ترین عناوین به ریاست آب و برق خوزستان رسید، جایگاهی رفیع که مانند کوهی عظیم بال و پر گشود. هر کسی بجای او بود، سال ها پیش خود را به سوی وزارت در مرکز می کشانید، اما شمسایی هرگز در ذهنش خروج از خوزستان را تمرین نکرده بود. حتی زمانه ای که به اجبار به تهران رفت؛ همواره مسیری از تهران به اهواز را پرواز می کرد؛ چرا که قلب او برای خوزستان می تپید.
‎نام او به نیکی و سازندگی برده می شود، محمد رضا شمسایی نامی که همیشه می ماند، در دوستارانش، کارمندان و کارگرانش، که همواره او را دوست دارند، زیرا عنوان ها پیمان نبسته بلکه با انقلاب و خاک خوزستان پیمانی ناگسستنی و قلبی دارد.
فرهاد دارابی