ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , بهمن, ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۰:۲۵
کد مطلب : 11629

در حاشيه بازديد مديرعامل سازمان پسماند از شهرداري كرمانشاه مطرح شد: بازيافت كامل پسماند شهر اهواز، هدف راهبردي ماست

در حاشيه بازديد مديرعامل سازمان پسماند از شهرداري كرمانشاه مطرح شد: بازيافت كامل پسماند شهر اهواز، هدف راهبردي ماست مهندس […]

IMG_20180216_184534

IMG_20180216_184541

در حاشيه بازديد مديرعامل سازمان پسماند از شهرداري كرمانشاه مطرح شد:
بازيافت كامل پسماند شهر اهواز، هدف راهبردي ماست
مهندس محمدرضا قنواتي مديرعامل سازمان پسماند شهرداري اهواز از مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه بازيافت پسماند، توليد كود آلي، فرآيند تفكيك از مبداء پسماند و پروژه بازيافت نخاله هاي ساختماني شهر كرمانشاه بازديد به عمل آورد.
مهندس قنواتي در پايان اين بازديد گفت: تاكيد مهندس كتانباف شهردار اهواز، بررسي علمي و امكان سنجي راه پيش رو، آسيب شناسي گذشته و تدوين چشم انداز آينده است، بنابراين بازديد و بررسي تجارب موفق در بخش پسماند كشور در دستور كار ما قرار گرفت.
وي افزود: شهرداري كرمانشاه از سال ٨٤ در حوزه تفكيك و بازيافت پسماند و راه اندازي صنايع جانبي اقداماتي صورت داده است كه اين شهر را به نمونه اي موفق از شهر سبز در كشور و بلكه منطقه تبديل نموده است، به همين جهت در اولين بازديد خود پس از دريافت حكم مديريت در سازمان پسماند، در راستاي استفاده از تجارب موفق با هماهنگي و ارشاد شهردار اهواز با رويكرد مستندسازي و بومي سازي اقدام به بررسي وضع موجود مديريت شهري كرمانشاه نموديم.
قنواتي اظهار داشت: در اين بازديد طي گفت و گو و جلسه كاري با مهندس احساني عضو شوراي شهر كرمانشاه در جريان اقدامات نرم افزاري و سوابق قانونگذاري در شهرداي كرمانشاه قرار گرفتم و همچنين نشست هاي مفصلي با سركار خانم دكتر شيرزادي مدير مجموعه بازيافت شهر كرمانشاه كه كارآفرين نمونه كشور در حوزه پسماند است و همه زندگي خود را وقف فعاليت هاي زيست محيطي نموده است برگزار نموديم و به همراه كارشناسان مربوطه از مجموعه سايت بازيافت، كارخانه و خطوط پردازش، خط توليد كود و كارخانه بازيافت نخاله هاي ساختماني كرمانشاه بازديد نموديم و موفقيت هاي اين مجموعه ها را مستند سازي شد.
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري اهواز توضيح داد: پس از يك دهه فرهنگسازي و آموزش شهروندي، مديريت شهري در كرمانشاه موفق شده است كه همه ٧٠٠ تن پسماند توليدي شهر خود در هر روز را به طور كامل بازيافت و به چرخه طبيعت بازگرداند.
مهندس قنواتي ادامه داد: برنامه مدون تفكيك و جمع آوري انواع پسماندهاي خانگي، تجاري، و اداري شهر كرمانشاه به دقت و با كيفيت بالا و با تحت پوشش گذاردن ٩٠ هزار خانوار در حال انجام است.
وي اظهار داشت: در مجموع مي توان كرمانشاه را الگوي پيشرو در جهت تحقق شهر سازگار با طبيعت دانست.
مهندس قنواتي افزود: اين نويد را به شهروندان اهوازي مي دهم كه به زودي بر اساس تحقيقات صورت گرفته، با ارشاد شهردار اهواز، نخستين برنامه جامع پسماند شهر اهواز با افق ٢٠ ساله را براي تصويب و تاييد به صحن شوراي شهر ارايه مي دهيم و در قالب اين طرح، پروژه هاي خود را به شكلي هماهنگ اجرايي مي كنيم.
قنواتي گفت: متاسفانه وضعيت موجود شايسته شهروندان اهوازي نيست و همه تلاش خود را خواهيم كرد كه در بازه زماني يك ساله، ثمره بخشي از اقدامات كام شهروندان را شيرين نمايد.
مهندس قنواتي در پايان گفت: شعار و سرلوحه فعاليت هاي سازمان پسماند شهرداري اهواز در دوره جديد؛ بازيافت همه پسماند توليدي در شهر است و گرچه اين هدف بسيار مهمي است اما تحقق آن دور از دسترس نخواهد بود.

IMG_20180216_184524

IMG_20180216_184515

IMG_20180216_184511