ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , اردیبهشت, ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۲:۳۲
کد مطلب : 13371

حقوقدانان و مدیریت شهری

اهوازخبر؛ امروزه هر امری که به انتخاباتهای مختلف مرتبط است متهم به سیاست زدگی است و اینگونه تصور میشود که […]

اهوازخبر؛ امروزه هر امری که به انتخاباتهای مختلف مرتبط است متهم به سیاست زدگی است و اینگونه تصور میشود که عمده افرادی که به این عرصه ها ورود میکنند، انسانهای سیاست زده و بهره مند از سیاست زدگی هستند.

بنابراین با چوب سیاست زدگی بسیاری از متخصصین نیز رانده شده و مدیریت در سطوح مختلف، قربانی این تصورِ تعمیم یافته میگردد.اما اگر نیک بیندیشیم، به فرض درستی این گزاره، تعمیم آن به همه افراد و در همه سطوح شاید خیلی با واقعیت نزدیک نباشد.

شاید از دلایل عمده سیاست زدگی نبودن افراد متخصص و مکانیزمهای کارکردی برای جلوگیری از سیاست زدگی و در نتیجه سیاست ورزیِ سودمند باشد.

پر واضح است که افراد، موجدِ ساختارها هستند و متقابلا ساختارها نیز بر کنشهای افراد تاثیر میگذارند. مقصود این است که برای جلوگیری از شکل گیری سیاست زدگی، باید سیاست ورزی پیشه گردد تا از این رهگذر ساختارهایی پاسخگو جهت سیاست ورزی ایجاد گردد.

بدون تردید شهرداری ها علی الخصوص در کلانشهرها خاصه شهر تهران نیازمند دوری از سیاست زدگی در فرایند مدیریت شهری هستند، که این پرهیزگاری مستلزم ورود افراد متخصص در ابعاد مختلف است که توانایی ایجاد ساختارهای سیاست ورز را داشته باشند.

به درستی به اذهان متبادر میشود که ایجاد ساختارها پیش و بیش از هر چیز یک پروسه قانونی و حقوقی است که باید توسط متخصصین این حوزه استنباط و تدوین شود. بعبارتی مطلوب ترین موجدانِ ساختارهایِ سیاست ورز در فرایند مدیریت شهری، حقوقدانانِ آشنا به امور حقوقی و قانونی برای ساختار سازی هستند.

از این طریق میتوان دریافت که وجود و حضور افراد با دانش حقوقی در شهرداری ها و شورای شهر، که با زیر و بم امور آشنا باشند میتواند یک ضرورت اجتناب ناپذیر باشد.

دکتر سجاد ریحانی نژاد،استاد دانشگاه و متخصص حقوق عمومی