ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مرداد, ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۰۲
کد مطلب : 11819

اعلام رضایتمندی كارشناس وزارت بهداشت از برنامه بیماریهای منتقله ازآب وغذا با اولویت التور ستاد مركز بهداشت غرب اهواز

اعلام رضایتمندی كارشناس وزارت بهداشت از برنامه بیماریهای منتقله ازآب وغذا با اولویت التور ستاد مركز بهداشت غرب اهواز به […]

76c5ca82-a873-4731-a532-af413dc9e483_20180804_013926
اعلام رضایتمندی كارشناس وزارت بهداشت از برنامه بیماریهای منتقله ازآب وغذا با اولویت التور ستاد مركز بهداشت غرب اهواز

به گزارش پایگاه خبری اهواز خبر …….مهندس مافی کارشناس برنامه التور، فاسیولاو بیلارزیوز وزارت بهداشت ازبرنامهای بیماریهای منتقله از آب وغذا با اولویت التور  وبیلارزیوس ستاد مرکزبهداشت غرب اهواز و آزمایشگاه التور این مرکز بازدید نمودند.

 در اين بازديد از روند اجرای برنامهای بیماریهای منتقله از آب وغذا با اولویت التور و برنامه بیلارزیوز ستاد  غرب وهمچنین آزمایشگاه بیلارزیوز والتور شهرستان غرب اهواز واقع در مرکزخدمات جامع سلامت شماره ۵کیان آباد بازدید به عمل آمد، که در جریان این بازدید تعداد موارد ناگ کشف شده در سال ۹۷ و روند پیگیری مورد بیماری روده ای گزارش شده از قبیل: نمونه گیری از اطرافیان ،داروهای مصرفی ،نمونه گیری مجدد پس از مصرف دارو،ودفتر ثبت التور مرکزبهداشت غرب اهواز،و….  توسط  این کارشناس وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت  که پس مشاهدات وبرسی مستندات موجود، انطباق فعالیتهای انجام شده  این مرکز بر مبنای استانداردها ودستورالعمل های وزارتخانه تایید شد.  
مهندس مافی در پایان بازدید ضمن ابراز رضايت از اقدامات صورت گرفته در آزمایشگاه التور وبیلارزیوز وهمچنین ومطابقت خدمات ارائه شده با استانداردهای  وزارتخانه گفت: باتوجه به بازدیدهای که از استانهای مختلف داشته ایم، اقدامات انجام شده ونظم حاکم بر آزمایشگاه غرب اهواز در خصوص ثبت مستندات وانجام به موقع فرایندها در این مرکز از کمیت و کیفیت بسیار خوب برخوردار است.